Skład komisji konkursu „Matematyka stosowana”

Wydział Architektury

dr inż. arch. Adam Jakimowicz

Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska

dr Elżbieta Gołąbeska

Wydział Elektryczny

dr inż. Sławomir Kwiećkowski

Wydział Informatyki

dr hab. Czesław Bagiński, prof. PB
prof. dr hab. inż. Zbigniew Bartosiewicz,
dr Marzena Filipowicz-Chomko,
dr Ewa Girejko,
dr Marek Kępczyk,
dr hab. Dorota Mozyrska,
dr Krzysztof Piekarski.
dr Anna Poskrobko
dr inż. Rajmund Stasiewicz – przewodniczący

Wydział Mechaniczny

dr hab. Agnieszka Dardzińska-Głębocka

Wydział Zarządzania

dr inż. Sławomira Hajduk

Zamiejscowy Wydział Leśny

dr inż. Małgorzata Rauba