Adres:
Centrum Popularyzacji Matematyki „Signum”
Wydział Informatyki Politechniki Białostockiej
ul. Wiejska 45 A
15-351 Białystok
Telefon komórkowy:
579 650 434