ico_pdf

Konkurs polega na rozwiązywaniu łamigłówek publikowanych w odstępach tygodniowych.

Celem konkursu jest dobra zabawa i trening „szarych komórek”.

Regulamin konkursu
„Internetowa Liga Łamigłówkowa”

 1. Organizatorem konkursu „Internetowa Liga Łamigłówkowa” jest Centrum Popularyzacji Matematyki SIGNUM przy Wydziale Informatyki Politechniki Białostockiej.

 2. Uczestnikiem konkursu może być każdy, jednak w finale może brać udział tylko młodzież ucząca się, która do chwili przystąpienia do konkursu nie zdawała egzaminu maturalnego oraz przesłała nam wydrukowany i podpisany formularz zgłoszeniowy.

 3. Do konkursu można dołączyć w dowolnym momencie.

 4. Udział w konkursie jest bezpłatny.

 5. Aby wziąć udział w finale konkursu, należy:

  1. wypełnić formularz zgłoszeniowy zamieszczony na stronie

https://signum.pb.bialystok.pl/index.php/formularz-zgloszeniowy-liga

  1. po weryfikacji danych uczestnika przez Centrum Popularyzacji Matematyki SIGNUM pobrać wypełniony formularz zgłoszeniowy w postaci pliku PDF (zgodnie z instrukcją przekazaną w e-mailu informującym o przyjęciu do konkursu), wydrukować, podpisać i przesłać na adres:


Centrum Popularyzacji Matematyki „SIGNUM”

Politechnika Białostocka

ul. Wiejska 45A, 15-351 Białystok

z dopiskiem „INTERNETOWA LIGA ŁAMIGŁÓWKOWA”

lub dostarczyć pod wskazany wyżej adres do pokoju nr 135 (piętro I, budynek Wydziału Informatyki PB)

  1. zarejestrować się na platformie internetowej Moodle pod adresem

https://cez2.wi.pb.edu.pl/moodle/login/index.php

Osoby, które nie chcą uczestniczyć w finale konkursu, a jedynie bawić się rozwiązywaniem zadań powinny wykonać punkt 5a (wystarczy podać pseudonim konkursowy i poprawny adres e-mail) oraz punkt 5c.

 1. Co tydzień w sobotę o godz. 12.00 (poczynając od 15 XII 2018) na platformie Moodle pod adresem

https://cez2.wi.pb.edu.pl/moodle/course/view.php?id=187

będzie publikowane jedno zadanie-łamigłówka.

 1. Na rozwiązanie każdego zadania jest czas do 5 maja 2019.

 2. Do dnia 12 maja 2019 zostanie ogłoszona lista osób dopuszczonych do finału.

 3. Zostaną opublikowane 20 zadań.

 4. W każdym tygodniu będzie publikowany ranking wszystkich uczestników. Na liście rankingowej będą podane jedynie pseudonimy wybrane przez uczestników w formularzu zgłoszeniowym oraz uzyskane punkty.

 5. W maju lub czerwcu, (dokładna data zostanie podana później) na Politechnice Białostockiej odbędzie się finał konkursu, w którym mogą wziąć udział osoby zajmujące najwyższe lokaty w rankingu oraz

  1. dokonały pełnej rejestracji, patrz pkt 5a, b i c;

  2. uzyskały ponad 50% punktów.

 6. Konkurs zakończy się wyłonieniem laureatów.

 7. Dyplomy oraz nagrody zostaną przesłane na adres szkoły.

Internetowa Liga Łamigłówkowa”

to dobra matematyczna zabawa i trening „szarych komórek”.

 • Jest to trzecia edycja konkursu, który polega na rozwiązywaniu zadań-łamigłówek publikowanych w odstępach tygodniowych.

 • Uczestnikiem konkursu może być każdy, jednak w finale może brać udział tylko młodzież ucząca się, która do chwili przystąpienia do konkursu nie zdawała egzaminu maturalnego.

 • Do konkursu można dołączyć w dowolnym momencie :-)

 • Na rozwiązanie każdego z 20 zadań jest czas do 5 maja 2019.

 • W każdym tygodniu będzie publikowany ranking uczestników.

 • Zgłoszenia należy dokonać wypełniając dostępny na tej stronie internetowej (w menu po prawej) formularz zgłoszeniowy (dotyczy również uczestników poprzednich edycji) oraz rejestrując się na platformie internetowej Moodle (dotyczy tylko uczestników poprzednich edycji). Dostęp do łamigłówek na platformie Moodle (dotyczy wszystkich uczestników) będzie możliwy po przesłaniu przez nas do uczestnika powiadomienia o przyjęciu do konkursu. Potrzebne informacje znajdą Państwo w regulaminie.

 • Zgodnie ze wskazówkami na naszej stronie i w mailach, które wyślemy do Państwa, należy formularz zgłoszeniowy wydrukować, podpisać i przesłać lub dostarczyć osobiście na nasz adres (dotyczy to uczestników, którzy chcą wziąć udział w finale).

Konkurs został objęty patronatem Białostockiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Matematycznego.

Wśród finalistów Internetowej Ligi Łamigłówkowej znaleźli się:

Cieślik Radosław (Ostrołęka)
Dziekoński Michał (Białystok)
Iwanicki Jakub (Słupsk)
Łapińska Magdalena (Łapy)
Wojtkowiak Justyna (Koźmin Wielkopolski)
Wojtkowiak Robert (Koźmin Wielkopolski)


I miejsce zajął:

Michał Dziekoński (Publiczne Gimnazjum nr 6, Białystok)

Finaliści Internetowej Ligi Łamigłówkowej:
 
Gawroński Maciej (Koźmin Wielkopolski)
Nowakowski Jan Stefan (Zielonki-Parcela)
Soczewka Anna (Łosice)
Stempniak Paulina (Koźmin Wielkopolski)
Stempniak Zofia (Koźmin Wielkopolski)
Wojtkowiak Justyna (Koźmin Wielkopolski)
Wojtkowiak Robert (Koźmin Wielkopolski)
 
Laureaci Internetowej Ligi Łamigłówkowej:
 
Soczewka Anna (Łosice) - I miejsce
Wojtkowiak Robert (Koźmin Wielkopolski) - II miejsce
Stempniak Zofia (Koźmin Wielkopolski)  - III miejsce