Internetowa Liga Łamigłówkowa”

to dobra matematyczna zabawa i trening „szarych komórek”.

Konkurs polega na rozwiązywaniu zadań - łamigłówek publikowanych w odstępach tygodniowych.

  • Jest to ósma edycja konkursu, który polega na rozwiązywaniu zadań - łamigłówek publikowanych w odstępach tygodniowych.

  • Uczestnikiem konkursu może być każdy, jednak w finale może brać udział tylko młodzież ucząca się, wraz z osobami, dla których rok szkolny 2023/24 był ostatnim rokiem edukacji szkolnej..

  • Do konkursu można dołączyć w dowolnym momencie :-)

  • W każdym tygodniu będzie publikowany ranking uczestników.

  • Zgłoszenia należy dokonać wypełniając dostępny na tej stronie internetowej (w menu po prawej) formularz zgłoszeniowy (dotyczy również uczestników poprzednich edycji) oraz rejestrując się na platformie internetowej Moodle (dotyczy tylko uczestników dotychczas niezarejestrowanych). Dostęp do łamigłówek na platformie Moodle (dotyczy wszystkich uczestników) będzie możliwy po przesłaniu przez nas do rodzica/opiekuna prawnego (uczestnika pelnoletniego) powiadomienia o przyjęciu do konkursu. Potrzebne informacje znajdą Państwo w regulaminie.