SIGNUM Liga 2018/2019

Formularz zgłoszeniowy - część pierwsza

„Internetowa Liga Łamigłówkowa”

Oświadczam, że:

jestem rodzicem/opiekunem prawnym dziecka w wieku poniżej 16 lat, które chcę zgłosić do konkursu
mam ukończone 16 lat i chcę wziąć udział w konkursie


Zgłaszany uczestnik konkursu:

chce wziąć udział w finale
chce jedynie bawić się rozwiązywaniem zadań (nie będzie brał udziału w finale)